Stowarzyszenie Graj Legalnie działa na rzecz poprawy sytuacji legalnych firm bukmacherskich w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Graj Legalnie działa na rzecz poprawy sytuacji legalnych firm bukmacherskich w Polsce. Jego celem jest ochrona branży przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją. Organizacja powstała w 2016 roku i wspiera operatorów – posiadających zezwolenie Ministra Finansów – w funkcjonowaniu w skomplikowanym otoczeniu prawnym i konkurencyjnym. Wyzwania, przed którymi stoi zarówno Stowarzyszenie, jak i polskie władze, to m.in. szara strefa stanowiąca kilkadziesiąt procent rynku oraz miliardowe straty budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Ponadto zadaniem Stowarzyszenia jest budowanie pozytywnego wizerunku branży bukmacherskiej, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz wymiana dobrych praktyk, jak również informacji między członkami. Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi aktywności mające na celu dostarczanie rzetelnej wiedzy i danych na temat rynku bukmacherskiego w Polsce.

Materiały prasowe

POKAŻ WIĘCEJ

Raporty

Stowarzyszenie „Graj Legalnie” oraz EY – światowy lider rynku usług profesjonalnych obejmujących m.in. doradztwo biznesowe i strategiczne – publikują raport na temat funkcjonowania w Polsce rynku gier i zakładów objętych regulacjami ustawy o grach hazardowych.

Opracowanie przedstawia bieżącą sytuację na polskim rynku, wielkość szarej strefy oraz modele funkcjonowania branży w innych krajach Europy.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy zakładów wzajemnych w Polsce – „Graj Legalnie”.

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

KRS: 0000605045

NIP: 5242795804